Nedenstående regler er gældende for campingområdet, som gennem vores Beredskabs-og sikkerhedsplan er godkendt af myndighederne.

Ordensreglement på Morsø Festival campen:

Campen åbner lørdag kl. 09:00 og lukker søndag kl. 12:00, hvor alle gæster og enheder skal have forladt pladsen. Enheder der opsættes eller henstår udenfor dette tidsrum konfiskeres og fjernes uden ansvar.  

  • Der er fra lørdag kl. 09.00 kun adgang til campen for personer, som bærer gyldigt festival armbånd. Kun personer med gyldig festivalbillet til Morsø Festival kan bo på campen.
    Det specielle camping armbånd koster kr. 100,00 og kan kun købes ved indgangen.

Alle gæster på campen skal efterfølge de af personalet anviste retningslinjer. Hvis disse ikke efterkommes, kan personalet uden yderligere varsel bortvise den eller de personer. Der ydes ingen refusion af campbillet.

 Det er ikke tilladt at bære rygmærker eller anden tilsvarende beklædning, og man må ikke medbringe hund eller andre dyr.

 Ølflasker og glas af enhver art må af sikkerhedsmæssige hensyn ikke forefindes på campen. Overtrædelse medfører bortvisning

 Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt og festivalbestyrelsen har specifik vedtaget nul tolerance politik på dette område. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra såvel festivalpladsen som på campen.

 Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og vil betyde øjeblikkelig bortvisning.

 Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, myggelys og lign. er strengt forbudt – igen af sikkerhedsmæssige hensyn til alle.

  • Når campen forlades, skal affald smides i affaldsspandene, og pladsen forlades rengjort – dette gælder både på festivaldagen, og særligt når festivalen er forbi. Personalet kan til enhver tid kræve, at der ryddes op, hvis personalet finder det nødvendigt af hensyn til naturen og brandsikkerheden. Der udleveres affaldssække til brug for dette.

 Det er kun tilladt at opsætte telte og campingsvogne (max 16 m2) inden for de afmærkede områder – brandveje skal ALTID holdes frie. Dette gælder også for teltpløkker barduner og lign. 

  • Polstrede stole, sofaer, pavilloner, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes. Dog må campingmøbler, sammenklappelige borde og stole gerne medbringes.
  • Biler og motorcykler har ingen adgang, de skal parkeres på festival parkeringspladsen.

 Henstilling fra vagten om at skrue ned skal følges. 

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning, sker dette refunderes billetten IKKE.